Welkom op de website van:

Stichting Vrienden van de

Hollandse en Zeeuwse

Kastelen en Buitenplaatsen i.o.


 Onlangs is de Kastelenstichting Holland en Zeeland, om de haar moverende redenen, opgehouden te bestaan.

Een aantal begunstigers van deze stichting zijn bijeen gekomen om te zien of ze een alternatief kunnen bieden voor de Kastelenstichting Holland en Zeeland.

De nieuwe stichting krijgt de naam:

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen, 

of kortweg, 

Vrienden Kastelen Holland en Zeeland. (V.K.H.Z.)

Deze stichting zal een aantal taken tot zich nemen welke ook tot de werkzaamheden van de KSHZ behoorden, zeker is wel dat deze stichting geen beheerderstaken tot zich zal nemen.

Wij hopen u in de toekomst vaker op deze website te mogen begroeten.