Aanmelden Vriendendag 7 maart 2020

Kosten voor deze “Vriendendag” bedragen € 25,– voor begunstigers en € 30,– voor een introducé.
Dit bedrag is inclusief entree geld, lunch, koffie/thee en afsluitend drankje.

Boeken(ruil)beurs. Als U ruimte wilt op de boeken(ruil)beurs wilt U dit dan aangeven op het inschrijfformulier opdat wij weten hoeveel ruimte we nodig hebben!

Let op: Opgave is geheel vrijwillig, eenmaal aangemeld is het niet meer vrijblijvend.
Mocht u zich alsnog afmelden dan zijn daar kosten aan verbonden. Tot één week voor de Vriendendag 50%, binnen één week geen restitutie i.v.m. gemaakte kosten.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico!!

Inschrijven kan tot 1 maart 2020!

Aanmeldformulier:
Wil graag ruimte op de Boeken(ruil)beurs!

Ik verklaar hierbij dat ik mijn bijdrage overgemaakt heb op IBAN NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. Stichting Vrienden Kastelen Holland en Zeeland, onder vermelding van naam en Vriendendag 2020.
Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling.
Inschrijftermijn sluit op 1 maart a.s..