Nieuwsbrief – jg. 3 – 2018 – nr. 9.

Nieuwsbrief – jg. 3 – 2018 – nr. 9.
Posted on
Geachte Kastelenvriend(in), Hierbij de 9e Nieuwsbrief van de VKHZ. Op 10 maart a.s. organiseren wij onze tweede Vriendendag, dit jaar in Koudekerk aan den Rijn. Naast lezingen vertellen wij U hoe het er met de stichting (financieel) voorstaat, ook kunt U uw vragen over de stichting en suggesties kwijt. Het thema van deze dag is: De kastelen van Koudekerk aan den Rijn U komt toch ook? ...
More

Een Zeeuwse excursie, naar de zak van Zuid-Beveland

Een Zeeuwse excursie, naar de zak van Zuid-Beveland
De najaarsexcursie van 21 oktober 2017 bracht ons deze keer naar het Zeeuwse waterrijke land. Om 10 uur werden we verwacht in het dorpshuis “The Cameronian”  te Baarland. De koffie stond klaar in de grote zaal, waar een ieder langzaamaan binnen kwam druppelen en een plaatsje aan de tafels zocht. Onder de vrienden waren ook aanwezig dhr. en mevr. Steketee, de eigenaren/bewoners van het slot Baarl...
More

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 8.

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 8.
Geachte Kastelenvriend(in), Met de meeste vakanties weer achter de rug, ontvangt u hierbij de 8e nieuwsbrief van de VKHZ. In deze nieuwsbrief treft u de informatie aan voor onze najaars-excursie welke plaats zal vinden op 21 oktober te Baarland. De voorjaars-excursie is erg leuk geweest, u leest een verslag hiervan in deze nieuwsbrief. Excursie 21 oktober naar Baarland. Op zaterdag 21...
More

Verslag Excursie 21 juni 2017

Verslag Excursie 21 juni 2017
Rondom Noordwijk Het was licht bewolkt toen we de eerste locatie Klein Leeuwenhorst aan de Gooweg naderden. Het koetshuis stond uitnodigend open en al enkele “vrienden” zaten aan de gezellige tafel koffie te drinken. Langzaam aan kwamen de overige belangstellenden binnendruppelen, zodat er op tijd kon worden begonnen. Victor, onze voorzitter, verwelkomde een ieder en na de bewoonster van het koet...
More

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 7.

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 7.
Geachte Kastelenvriend(in). Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de VKHZ. Deze nieuwsbrief is gewijd aan onze voorjaars- excursie en aan een terugblik op onze Vriendendag in Castricum. Excursie 17 juni naar Noordwijk en Noordwijkerhout Zaterdag 17 juni 2017 bezoeken wij de rond Noordwijk gelegen buitenplaatsen ‘Klein Leeuwenhorst’, ‘Calorama’ en ‘Dyckenburch/ Remotus’. Verder krijgen w...
More

Verslag VKHZ Vriendendag 11 maart 2017

Verslag VKHZ Vriendendag 11 maart 2017
Op 11 maart j.l. organiseerde de VKHZ voor de eerste keer, voor haar begunstigers, een Vriendendag. Naast lezingen staat een Vriendendag in het teken van overleg en discussie over de gang van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging een Algemene Ledenvergadering kent zo willen wij via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van de stand van zaken binnen onze stichting. Deze Vriendendag von...
More

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 6.

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 6.
Geachte Kastelenvriend(in), Hierbij de 6e Nieuwsbrief van de VKHZ. Het nieuwe jaar is alweer een maand onderweg en wij kunnen, als stichting, tevreden terugkijken op 2016. Wij zijn er als bestuur van overtuigd een goede basis voor deze stichting te hebben gelegd maar dat betekent natuurlijk niet dat we er al zijn en achterover kunnen gaan leunen. Het beoogd aantal begunstigers voor 2016 is gere...
More