De Vliet langs Leidschendam en Voorburg

Van de Vlietlanden tot de Hoornbrug

Dit boek behandelt diverse onderwerpen van en over de rivier de Vliet en omdat er vanouds vele buitenplaatsen langs dit water lagen, komen zij prominent voor in deze publicatie.

Een aanzienlijk inhoudelijk deel van deze publicatie kwam voor rekening van Kees van der Leer. Van der Leer weet veel en er volgen vele beschrijvingen van bestaand en verdwenen erfgoed, waaronder talrijke buitens. Bij buitenplaatsen gaat hij dikwijls uitgebreid in op de bouw, de bewoners, de inrichting van het park en huis en allerlei leuke wetenswaardigheden. Neem bijvoorbeeld Groot-Rusthof en Noordervliet. Groot-Rusthof behoorde prinses Marianne van Oranje toe.

Naast informatie over buitens komt men ook veel te weten over (verdwenen) fabrieken, werkplaatsen, bruggen, molens, pleisterplaatsen, scholen, kerken en kloosters en andere gebouwen die hier staan of stonden.

Honderden afbeeldingen van kaarten, schilderijen, prenten, foto’s en ansichtkaarten schetsen een fraai totaalbeeld van de Vliet.

Het boek, 352 pagina’s,  is voor € 29,50 te koop, o.a. bij Huygensmuseum Hofwijck en bij Museum Swaensteyn in Voorburg. ISSN: 1381-4672.