Najaarsexcursie VKHZ naar Oostkapelle en Domburg

Onze Najaarsexcursie brengt ons dit jaar naarcZeeland alwaar we de plaatsen Oostkapelle en Domburg aan zullen doen.
U wordt om 10.00 uur ontvangen in het hotel / restaurant Green White, van oudsher de buitenplaats Ipenoord aan de Noordweg 43, in
Oostkapelle, met een kopje koffie en een Zeeuwse Bolus.
We beginnen deze dag met een rondleiding door de eigenaar over het Landgoed Ipenoord, welk momenteel een herontwikkeling ondergaat.

Na Ipenoord brengen we een bezoek aan de buitenplaats Duinbeek waar we een rondleiding krijgen door de tuinen en (op sloffen) door het huis.

Na de buitenplaats Duinbeek wordt het tijd voor de lunch, welke genuttigd zal gaan worden op Kasteel Westhove, welk gebruikt wordt als Stayokay hostel.

Na de lunch wordt het tijd om dit dertiende-eeuwse kasteel nader te bekijken. We beginnen met een korte presentatie over het kasteel, gevolgd door een rondleiding in en om het kasteel, waarvandaan we de gereconstrueerde motte kunnen bekijken welke geplaatst is in Museum voor natuur en landschap; Terra Maris.

We sluiten onze dag af met een drankje op Kasteel Westhove.