Voorjaarsexcursie VKHZ naar Heiloo

Zaterdag 2 juni 2018 is het reisdoel van onze excursie Heiloo. Wij beginnen onze dag met een rondleiding op de buitenplaats Nijenburg, gevolgd door een wandeling in de tuin. Begin 17e eeuw werd het jachtverblijf en buitenplaats hofstede Nijenburg gesticht door de Alkmaarse
burgemeester Gerard van Egmond van de Nijenburg. Het huidige huis werd rond 1710 gebouwd door een kleinzoon van Gerard, Gerard en zijn vrouw Machteld van Foreest. De architect was vermoedelijk Steven Vennecool. Tot 2007 bleef het huis bewoond door de familie Foreest.
Na overdracht van de gebouwen aan Vereniging Hendrick de Keyser in 2004 werden meerdere restauraties uitgevoerd. Ook de historische aanleg van parkbos en tuinen werd doorNatuurmonumenten hersteld.’

Na de lunch op Landgoed Ter Coulster volgt een wandeling over dit landgoed. Van ca. 1404 tot 1788 heeft hier een kasteel gestaan. Van het
kasteel zelf is niets meer over. Tegenwoordig is Ter Coulster een landgoed dat bestaat uit een oud boscomplex, met daarin een 19e-eeuwse
boerderij en een theehuisje uit 1891. De toegang tot het landgoed wordt gemarkeerd door twee pilaren met 17e-eeuwse schild houdende leeuwen.

Na Ter Coulster gaan we een kijkje nemen op de voormalig buitenplaats Ypenstein, waar de contouren van het oude huis zichtbaar zijn. Willem Bardesius II zoon van een Amsterdamse burgemeester, laat in 1616 het kasteel Ypenstein bouwen. In 1749 wordt Ypenstein ten gevolge van de economische recessie geheel voor afbraak verkocht.

We eindigen onze dag in de Oudheidskamer van Heiloo, na de koffie volgt een lezing door dr. ir. D.B.M. (Taco) Hermans, senior-onderzoeker en kastelenexpert bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De lezing gaat over de kastelen van Heiloo maar Taco heeft zelf de Nijenburg bouwhistorisch onderzocht. Na de lezing is er de gelegenheid om de expositie te bekijken, waarna we de dag afsluiten met een hapje en een drankje.