Vriendendag V.K.H.Z.

Een klein dorp als Koudekerk kent een geschiedenis met 4 kastelen. De familie van Poelgeest heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De heer Albert Dorrestein, voorzitter van het Historisch Genootschap Koudekerk, zal in twee lezingen de geschiedenis van de Koudekerkse kastelen uit de doeken doen. De betekenis van de kastelen en de familie van Poelgeest worden in deze lezingen uitgebreid besproken. Natuurlijk komt ook naar voren wat er nog over is van de historie en de personen die daarop een stempel hebben gedrukt.
Een speciaal verhaal met opmerkelijke historische feiten.

Aansluitend aan de laatste lezing is er een korte wandeling naar het torentje van kasteel Groot Poelgeest en naar de boerderij Poelgeest, alwaar de maquette van het Kasteel Groot Poelgeest te zien is.

Om 16.15 uur sluiten wij deze dag af met een drankje en een hapje.