Het Huis te Manpad

Huis, park en bewoners door de eeuwen heen.

In 2003 verscheen het boek Het Huis te Manpad van Barbara Joustra waaraan Henrick van Lennep en Mieke Wilmink-van Harmelen ook meewerkten. De kort daarop verschenen herdruk is al geruime tijd uitverkocht. Om die reden achtte het bestuur van Stichting Huis te Manpad het zinvol om een derde uitgave te doen, waarbij Barbara Joustra is verzocht om gebeurtenissen van na 2003 in een herziene editie op te nemen en het boek te verrijken met nieuwe kennis en foto’s.

Barbara Joustra

Auteur van deze derde, herziene druk, is wederom kunsthistorica Barbara Joustra. Joustra, werkzaam bij het Bureau Kunstcircuit, is kenner van de geschiedenis van buitenplaatsen en geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. Joustra heeft op onderdelen hulp gekregen van Henrick S. Van Lennep.

Het boek is voor € 19,95 te bestellen via: info@boekhandelblokker.nl.