Het verdwenen suikerpaleis van Ellewoutsdijk

Een enkel beeld en waterpartij herinneren aan het verdwenen paleis Zorgvliet in Ellewoutsdijk. Anna van Suchtelen herbouwt het buitenhuis in haar boek ‘Versailles aan de Schelde’.

De buitenplaats Zorgvliet is, door Jan Christiaan van Hattum in 1881 rondom de burchtheuvel van een middeleeuwse kasteel aangelegd. Hij heeft zijn fortuin verdiend in de baggerwerkzaamheden met projecten zoals het Noordzeekanaal, Suez-kanaal en Panama kanaal. Rond 1881 wordt hij ambachtsheer door koop van de heerlijkheden Ellewoutsdijk, Driewegen, Coudorpe en Everingen en noemt zich sindsdien Van Hattum van Ellewoutsdijk. Hij bouwt het voormalige doktershuis uit tot een groot  neogotisch zomerverblijf. 

Anna van Suchtelen (1961), beeldend kunstenaar in Utrecht en rechtstreekse afstammeling van de Van Hattums, schreef een boek over het in 1944 in puin geschoten buitenhuis aan de hand van de levens van drie grootmoeders.

De titel, ‘Versailles aan de Schelde, familiekroniek, is ontleend aan een krantenverslag in 1894, toen het buiten Zorgvliet werd omschreven als ‘een Versailles in miniatuur in een vergeten uithoek aan de Schelde’.

Het is nu niet meer voor te stellen dat, aan de doorgaande weg in het Zeeuwse dorp een paleis stond, met torentjes en versieringen. Bij de bevrijding in 1944 werd het landhuis plat gebombardeerd en werden er twee nieuwe huizen op de vrijgekomen grond gebouwd die in niets meer aan het verwoeste buitenhuis doen denken.

Anna van Suchtelen heeft de geschiedenis van Zorgvliet en haar familie beschreven aan de hand van de drie ambachtsvrouwen. Via Frederika komen we bij Jaan (1866-1945) en Guusje (1904-1977). Die laatste was de oma van de schrijfster, ze heeft haar nog goed gekend. In het stadsarchief van Goes trof ze de collectie foto’s aan van oom Cor van Hattum, die honderden keren zijn lens op de indrukwekkende wolkenluchten boven de Westerschelde richtte.

Versailles aan de Schelde van Anna van Suchtelen. ISBN 978-90-593675-5-5.

Het boek is o.a. verkrijgbaar bij: Uitgeverij Cossee, 256 pagina’s, 24,99 euro. .