Het Web-archief van de VKHZ

In een eerdere Nieuwsbrief is al aangekondigd dat het Web-archief wordt opengesteld voor de ‘Vrienden’ van de VKHZ. Wat kunt u vinden in het archief?

Allereerst is dat het literatuuroverzicht van Ton van Bommel, per provincie te vinden onder het kopje ‘Huizenlijsten’. Dit bevat in alfabetische volgorde de namen van vooral kastelen met daarbij een opgave van literatuur waarin deze kastelen voorkomen. In sommige gevallen is de literatuur door dhr. van Bommel digitaal beschikbaar gesteld en is het bestand in te zien. In dat geval staat er achter de desbetreffende publicatie ‘(digitaal)’.

Daarnaast bevat het archief de literatuurlijst van Taco Hermans, per provincie te vinden onder het kopje ‘Literatuurlijsten’. Deze lijst bevat in alfabetische volgorde de namen van auteurs met daarachter de titels van hun publicatie(s) over kastelen en buitenplaatsen in Holland en Zeeland. Aan het eind van elke publicatie zijn trefwoorden opgenomen met daarin de namen van het kasteel/de kastelen en buitenplaatsen behandeld in de desbetreffende publicatie.

Beide lijsten zijn niet compleet. Zo bevat de lijst van dhr. Hermans uitsluitend literatuur die hij zelf in zijn bezit heeft.

Een woord van grote dank, spreken wij uit, richting de heren Van Bommel en Hermans voor hun medewerking zodat wij als VKHZ nu kunnen beschikken over een zeer waardevol web-archief.

U kunt ons archief vinden op www.vkhz.nl.