Nieuwsbrief – jg. 4 – 2019 – nr. 14.

Geachte Kastelenvriend(in),

Deze 14e nieuwsbrief is o.a. gewijd aan onze najaarsexcursie welke op 9 november a.s. plaats zal vinden en aan een terugblik op onze voorjaarsexcursie in Kralingen.

Excursie 9 november naar Oostkapelle en Domburg

Onze Najaarsexcursie brengt ons dit jaar naar Zeeland alwaar we de plaatsen Oostkapelle en Domburg aan zullen doen.

U wordt om 10.00 uur ontvangen in het hotel / restaurant Green White, van oudsher de buitenplaats Ipenoord aan de Noordweg 43, in Oostkapelle, met een kopje koffie en een Zeeuwse Bolus.

We beginnen deze dag met een rondleiding door de eigenaar over het Landgoed Ipenoord, welk momenteel een herontwikkeling ondergaat.
Na Ipenoord brengen we een bezoek aan de buitenplaats Duinbeek waar we een rondleiding krijgen door de tuinen en (op sloffen) door het huis.
Na de buitenplaats Duinbeek wordt het tijd voor de lunch, welke genuttigd zal gaan worden op Kasteel Westhove, welk gebruikt wordt als Stayokay hostel.
Na de lunch wordt het tijd om dit dertiende-eeuwse kasteel nader te bekijken. We beginnen met een korte presentatie over het kasteel, gevolgd door een rondleiding, olv. de heren Willemstein en Roose, in en om het kasteel, waarvandaan we de gereconstrueerde motte kunnen bekijken welke geplaatst is in het Zee biologisch museum Terra Maris.
We sluiten onze dag af met een drankje in Kasteel Westhove.

Zie hier voor het programma.


Nieuws van de V.K.H.Z.

Ondanks dat U alweer een poosje niets van ons heeft vernomen, zijn er genoeg dingen waar we ons binnen de stichting mee bezig houden.

Ten eerste is daar de bezetting van het bestuur. Onze secretaris heeft aangegeven het vanwege zijn gezondheid rustiger aan te willen doen. Het bestuur zal binnenkort een gesprek hebben met een hopelijk goede opvolger. Tevens gaan we in gesprek met een kandidaat voor de excursiecommissie. Wij verwachten onze nieuwe bestuursleden aan U te kunnen voorstellen op onze eerstkomende Vriendendag (Voorlopige datum 7 maart 2020). Tevens willen wij op deze dag, indien zijn gezondheid het toelaat, afscheid nemen van onze secretaris.

Afgelopen jaar heeft de stichting van de heer van Bommel zijn persoonlijke archief ontvangen. Dit archief bestaat uit een literatuurlijst en een aantal digitale bestanden over diverse onderwerpen m.b.t. de kastelen en buitenplaatsen in de drie westelijke provincies. De redactie buigt zich momenteel over dit archief om te zien wat de precieze inhoud is en hoe wij dit archief met U zouden kunnen delen, hetzij als bijlage in onze Infomap of digitaal via onze website. U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden van de bevindingen van de redactie.

Als het goed is heeft U in juni deel 9 ontvangen van onze map, de volgende editie kunt U in november verwachten.


Verslag Voorjaarsexcursie naar Kralingen

De voorjaarsexcursie was op zaterdag 15 juni in Kralingen, Rotterdam. De ontvangst was geregeld bij de Golfclub Rotterdam, gelegen in het Kralingse Bos. Met of zonder handicap, kwamen de opgegeven leden binnendruppelen in het gereserveerde zaaltje.

Lees hier het verslag.


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download