Nieuwsbrief-jg-6-2021-nr-18

Geachte Kastelenvriend(in),

2020 was voor ons allen niet een heel fijn jaar. Geen excursies met elkaar vanuit onze Stichting, en ook het aantal individuele bezoeken aan kastelen van ieder van ons zal stukken minder zijn dan in voorgaande jaren.

Gelukkig bleef de productie van onze infobladen en nieuwsbrieven wel gewoon doorgaan met hetzelfde aantal en op even hoog niveau als altijd. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Degenen die het boek van Robert Ligthelm over de Buitenplaatsen van Kralingen hebben aangeschaft, komen hopelijk de verplichte uren
thuis vanwege lock-down en avondklok met wat minder tegenzin door. Ons bestuurslid heeft een geweldig mooi en rijk geïllustreerd boek
afgeleverd, waarvoor onze grote complimenten!

Hopelijk kunnen we in de zomerperiode weer iets plannen met elkaar. Ik kijk ernaar uit en jullie ongetwijfeld ook. Tot dan!

Victor Salman, voorzitter


Nieuws van de V.K.H.Z.
Ten gevolge van de voortdurende coronacrisis is ook de najaar excursie niet doorgegaan. Onze “Vriendendag” in maart zal gezien de omstandigheden ook geen doorgang vinden.

Wij hopen dat de situatie in de komende maanden dermate zal verbeteren dat wij in de gelegenheid zullen zijn om in juni een excursie te plannen. Maar niets ligt in onze handen!


Infomap: Kastelen en Historische buitenplaatsen
Voor onze Infomap hebben wij een Namen en Huizenregister samengesteld, deze is gratis te downloaden via onze website. Het register op
de website zal regelmatig ververst worden.

U kunt het register ook als papieren versie ontvangen, maar hier moeten wij dan wel een bijdrage voor print en verzending voor vragen.

U kunt het register op 160 grams papier ontvangen door € 5,– over te maken op IBANnummer: NL87 RABO 0310 8937 71, ten name van de VKHZ onder vermelding van Register, dan sturen wij het U zo spoedig mogelijk toe.


LEES HIER ONZE HELE NIEUWSBRIEF

Download