Archeologen vinden kasteel en klooster in Alkmaarse weilanden

Een Alkmaars archeologenteam heeft het terrein waar het middeleeuwse kasteel Middelburg stond, in kaart gebracht en hebben ze een klooster ontdekt dat tot nog toe alleen uit verhalen bekend was. Bij grondonderzoek werd gebruik gemaakt van een aantal technieken waarmee ze in de grond konden kijken zonder deze te vernietigen of verplaatsen en slaagden de archeologen erin de funderingen van de eeuwenoude gebouwen in kaart brengen. Dankzij een combinatie Magnetometrie, grondradar en EMI (Elektroma...
Read More

Logies en museum in Huys te Warmont

Vereniging Hendrick de Keyser heeft het Warmondse kasteel Huys te Warmont gekocht van Stichting Huys te Warmont en gaat er appartementen, een museum en een vakantieverblijf in maken. Het "Huys" wordt de komende jaren grondig gerestaureerd omdat het monumentale kasteel, 56 jaar na de laatste restauratie, in slechte staat verkeert. Er zitten scheuren in de gevels en aan de buitenkant bladdert het pleisterwerk van de muren. ‘Daken en goten zijn aan het einde van hun levensduur en de riolering komt...
Read More

Buitenplaatsen in het Westland

Met smaak en tot voordeel aangelegd Dit rijk geïllustreerde boek, beschrijft de geschiedenis  van buitenhuizen van rijke stedelingen in de 17de, 18de en 19de eeuw in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Rijswijk en het Haagse stadsdeel Loosduinen. Ooit telde het Westland zo’n honderd buitenplaatsen. Achttien daarvan worden uitgebreid in het boek beschreven. Samen geven ze een staalkaart van de rijke geschiedenis van de streek.  Door jarenlang archiefonderzoek is de vraag beantwoord of er...
Read More

Opgravingen bij kasteel Schagen

Bij opgravingen bij Kasteel Schagen zijn de resten van een koetshuis en paardenstallen uit de zeventiende eeuw gevonden. Archeologisch onderzoek wordt gedaan op de voorburcht van het kasteel, op het terrein van een voormalig hotel. Tot nu toe leverde het onderzoek resten op van het koetshuis en de paardenstallen van Kasteel Schagen, stammend uit de zeventiende eeuw. Bij de opgravingen werden ook oudere funderingsresten gevonden, vermoedelijk de resten van de voorganger van het koetshuis. Gesch...
Read More

Nieuwe bedreiging Huis ten Donck

Nu de ene overheid, de gemeente Ridderkerk, een akkoord heeft getekend met de stichting Het Huys ten Donck voor een duurzame instandhouding van deze historische buitenplaats, komt een andere overheid met een nieuwe bedreiging in de vorm van een nieuwe weg over of pal langs deze historische buitenplaats. Al zijn de plannen in een heel vroeg stadium en is er voor deze weg nog een andere optie in beeld,  toch maken wij, als VKHZ, ons zorgen over deze plannen. Jurgen van der Kooij / Webmaster V.K.H...
Read More

Archief bijzonder hoogleraar Kastelenkunde publiek toegankelijk

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) stelt het archief met de wetenschappelijke nalatenschap van prof. dr. Jaap Renaud open voor publiek. De archiefstukken zijn opnieuw geïnventariseerd en voorzien van labels. Het archief bevat o.a. zijn correspondentie met vakgenoten, onderzoeken en dia- en fotomateriaal. De oudste stukken dateren uit 1928 en de jongste uit 2006. Prof. dr. Jaap Renaud J. G. N. (Jaap) Renaud (1911 – 2007) was van 1965 tot 1981 de eerste bijzonder hoogleraar Kastelenkunde van...
Read More

De Vliet langs Leidschendam en Voorburg

Van de Vlietlanden tot de Hoornbrug Dit boek behandelt diverse onderwerpen van en over de rivier de Vliet en omdat er vanouds vele buitenplaatsen langs dit water lagen, komen zij prominent voor in deze publicatie. Een aanzienlijk inhoudelijk deel van deze publicatie kwam voor rekening van Kees van der Leer. Van der Leer weet veel en er volgen vele beschrijvingen van bestaand en verdwenen erfgoed, waaronder talrijke buitens. Bij buitenplaatsen gaat hij dikwijls uitgebreid in op de bouw, de bewo...
Read More