11 maart – Vriendendag V.K.H.Z. in Castricum

Het thema van deze dag is:

2016; Het Brederodejaar

2016 was het Brederodejaar. Vanwege de vele werkzaamheden t.b.v. de oprichting van onze stichting zijn wij niet in de gelegenheid geweest hier aandacht aan te besteden maar als Kastelenstichting willen wij er natuurlijk niet helemaal aan voorbij gaan.

Het programma:

10.00 uur  – Ontvangst met koffie

10.30 uur  – Lezing door Jean Roefstra; ‘Mysterie Brederode’.

11.30 uur  – Pauze

11.45 uur  –  Lezing door  Lieuwe Zoodsma; ‘Het beleg van Haarlem en de rol van de Brederodes daarin’

12.45 uur –  Lunch; tijdens de lunch brengen wij u op de hoogte over de stand van zaken bij de V.K.H.Z.

14.00 uur – Korte wandeling naar het “Huis van Hilde”.

14.15 uur – Rondleiding Huis van Hilde; de archeologie en de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland.

15.15 uur – Op eigen gelegenheid de tentoonstelling “de Romeinse Kust”.

16.30 uur – Afsluitend drankje met een hapje

17.00 uur – Einde Vriendendag met uitreiking Verzamelmap.

Op deze dag presenteren wij u onze Verzamelmap. Aan het einde van de dag ontvangt u deze Verzamelmap met een nieuwe editie van het Infoblad, als u tenminste uw bijdrage voor 2017 heeft voldaan. De Vrienden die niet aanwezig kunnen zijn ontvangen hun map, vanwege de kosten, verspreid over een periode van drie maanden.

Het ochtendprogramma vindt plaats in het Dorpshuis “De Kern”,  Overtoom 15, het middagprogramma in Het Huis van Hilde, Westerplein 6. Beide locaties liggen op korte loopafstand van station Castricum, zij het dat ze beide aan een andere kant liggen.

Parkeren bij het NS station Castricum en Huis van Hilde is gratis. 

Kosten voor deze Vriendendag bedragen € 15,– voor begunstigers en € 20,– voor een introducé.
Dit bedrag is inclusief entree geld, lunch, koffie en afsluitend drankje en hapje.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico!!