‘Zij waren van groote en zware steenen’

Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland

Zou op basis van enkele de afgelopen decennia verschenen overzichtspublicaties op het gebied van kastelen en buitenplaatsen de indruk ontstaan dat alles daarover wel zo’n beetje onderzocht en beschreven is, dan wordt dat weersproken door de artikelen in deze bundel. De eerste bundel van de ‘Stichting Kastelenstudies Nederland’ (SKN). De SKN heeft als doel het bevorderen en publiceren van wetenschappelijk onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen en het hieraan gerelateerd historisch groen.

In de publicatie komen onder meer nieuw ontdekte kasteelterreinen aan bod die de bestaande typochronologie ter discussie stellen of uitbreiden. Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de actualiteit. Zo zijn recent bij archeologisch onderzoek resten van kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem ontdekt. Over dit bijzondere object was tot nu toe vrij weinig gepubliceerd en de vondst van de restanten leidden dan ook tot allerlei speculaties. Het kasteel komt maar liefst in twee artikelen uitgebreid aan de orde.

De bundel bevat ook een artikel over de samenwerking van een architect en een tuinarchitect bij de bouw van buitenplaatsen en de bijbehorende tuinaanleg in Noord-Holland.

‘Zij waren van groote en zware steenen’ is mede door de toegankelijke toon een uniek naslagwerk en een must voor iedereen die belangstelling heeft voor kastelen en buitenplaatsen.

 ‘Zij waren van groote en zware steenen’ staat onder eindredactie van Rob Gruben en Taco Hermans, bevat 292 pagina’s met 11 wetenschappelijke artikelen. 

Het boek is rijk geïllustreerd in kleur en genaaid gebrocheerd. ISBN 978-90-827973-0-5.

Het boek kost € 30,- + € 4,50 verzendkosten en is te bestellen via sknnederland@gmail.com.