Jaaroverzicht-2019

2019 was het derde volle jaar van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen oftewel de V.K.H.Z. (Vrienden Kastelen Holland en Zeeland).

Voor het jaar 2019 kunnen de volgende relevante zaken en activiteiten genoemd worden.

Bestuur en commissies

Het dagelijks bestuur van de Stichting werd in 2019 gevormd door Victor Salman (voorzitter), Jurgen van der Kooij (vice-voorzitter en webmaster), Arthur Met (secretaris) en Willem Donselaar (penningmeester).
Robert Ligthelm is vanuit de Redactieraad algemeen bestuurslid; de tweede AB-functie vanuit de excursiecommissie is vacant.
Het bestuur heeft in 2019 veelal per mail en telefoon besluiten genomen; tijdens de vriendendag en de excursies werd kort vergaderd.

De excursiecommissie had ook in 2019 niet alleen geen voorzitter, maar ook geen enkel lid. Jurgen van der Kooij heeft deze taak tijdelijk op zich genomen en doet dit met wisselende hulp van anderen zeer tot ieders tevredenheid. Vanaf januari 2020 zal de vacature worden ingevuld.

De redactieraad bestaat uit Taco Hermans, Hans Koot, Jurgen van der Kooij en voorzitter Robert Ligthelm. Het bestuur prijst zich gelukkig met de inzet van deze deskundigen.
Gewaardeerde vaste medewerkers zijn de heren Schimmelpenninck van der Oije, Fannee en Brandhorst. De redactieraad heeft op 26 oktober 2019 vergaderd.

Marca Bultink beheert de Facebook pagina en voor foto’s kunnen we altijd een beroep doen op Albert Speelman of Hans Brandhorst.
2019 was opnieuw een jaar met veel betrokkenheid van alle vrijwilligers en donateurs. Per 1 januari 2019 had de stichting 63 donateurs en 1 sponsor. Nieuwe donateurs in de loop van 2019 totaal 10 en opgezegd 3, waardoor er per 01-01-2020 totaal 70 donateurs zijn.

Het financiële overzicht vind U hier!

Nieuwsbrieven en Infobladen

Er verschenen in 2019,  drie nieuwsbrieven nl de nummers;

(Nieuwsbrief 12) (Nieuwsbrief 13) (Nieuwsbrief 14

Er zijn in 2019 drie edities van het Infoblad; Kastelen en Historische Buitenplaatsen, verschenen;

Infoblad 8: (maart 2019)
– De Buitenplaatsen van Kralingen (deel 8) – R.J. Ligthelm: In de Kralingse Esch: St. Ellebrecht, Rozenhof en Muyden
– Slot Baarland te Baarland, Zeeland – C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije

Infoblad :9 (juni 2019)
– De Buitenplaatsen van Kralingen (deel 9) – R.J. Ligthelm: De Oudedijk: Rozenburg en het kleine Bethlehem
– Kastelen en Buitenplaatsen in Heiloo – R.J. Ligthelm

Infoblad 10: (november 2019)
– De Buitenplaatsen van Kralingen – R.J. Ligthelm: De Oudedijk: Vredehof en Laanzicht
– Meer en Bosch, Landgoed en buitenplaats in Den Haag – J.C. Brandhorst

Vriendendag in Egmond aan den Hoef

Op 9 maart 2019 organiseerde de VKHZ voor haar begunstigers een Vriendendag. Naast lezingen staat een Vriendendag in het teken van overleg en discussie over de gang van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging een Algemene Ledenvergadering kent, zo willen wij via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van de stand van zaken binnen onze stichting.

Het thema voor deze dag was: “ ’t Huys Egmont”. Hierover ging ook de lezing in de ochtend door Jos Hof, inclusief een uitleg in het bezoekerscentrum over de expositie ‘van Egmont’ en een wandeling om en door het historische Slotkwartier, bezoek aan de Slotkapel uit 1433 en de bezichtiging van de fundamenten van het slot.

Na de lunch vond het Vriendenoverleg plaats.
Hierna een lezing in twee delen door Martijn Mulder over het Kasteel van Egmond. Tot slot een afscheidsdrankje in Museumhoeve Overslot, gevestigd in een oude boerderij uit circa 1585, met de mogelijkheid tot bezichtiging van dit museum.

Lees hier het verslag

Excursies:

Voorjaarsexcursie naar Kralingen (Rotterdam)
De voorjaarsexcursie was op zaterdag 15 juni in Rotterdam. Mede georganiseerd door Robert Ligthelm die vanaf de eerste editie van ons blad “Kastelen en Historische buitenplaatsen” artikelen schrijft over de buitenplaatsen in Kralingen. In het restaurant van Golfclub Rotterdam werd de eerste lezing verzorgd door de heer Carmiggelt, stadsarcheoloog van Rotterdam, met als titel “Geschiedenis uit de grond; archeologie van de middeleeuwse stad Rotterdam”.
Na de lunch volgde een rondwandeling door Kralingen met onder andere een bezoek aan Kuyl’s fundatie, ’s Gravenhof en Buitenzorg. Na koffie/thee bij gids Robert thuis werd de rondwandeling vervolgd langs onder andere de voormalige plaats van Slot Honingen en de Trompenburg.

Lees hier het verslag

Najaarsexcursie naar Domburg en omgeving
De ontvangst op 9 november 2019 was in het restaurant van hotel Green White, Buitenplaats Ipenoord te Oostkapelle, met een inleiding en rondleiding over de buitenplaats door de eigenaren Annemiek en Jan van de Velde. Hierna volgde een bezoek met rondleiding aan Buitenplaats Duinbeek door de eigenaar de heer Geuze.
Na de lunch op kasteel Westhove, dat in gebruik is als Stayokay hostel, volgde een lezing over dit dertiende-eeuwse kasteel door de heer Willemstein. Hierna werden wij rondgeleid door het gehele kasteel (letterlijk van onder tot boven), het kasteelpark en de gereconstrueerde motte in Museum voor natuur en landschap Terra Maris.

Lees hier het verslag