Verslag VKHZ Vriendendag 11 maart 2017

Verslag VKHZ Vriendendag 11 maart 2017
Op 11 maart j.l. organiseerde de VKHZ voor de eerste keer, voor haar begunstigers, een Vriendendag. Naast lezingen staat een Vriendendag in het teken van overleg en discussie over de gang van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging een Algemene Ledenvergadering kent zo willen wij via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van de stand van zaken binnen onze stichting. Deze Vriendendag von...
More

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 6.

Nieuwsbrief – jg. 2 – 2017 – nr. 6.
Geachte Kastelenvriend(in), Hierbij de 6e Nieuwsbrief van de VKHZ. Het nieuwe jaar is alweer een maand onderweg en wij kunnen, als stichting, tevreden terugkijken op 2016. Wij zijn er als bestuur van overtuigd een goede basis voor deze stichting te hebben gelegd maar dat betekent natuurlijk niet dat we er al zijn en achterover kunnen gaan leunen. Het beoogd aantal begunstigers voor 2016 is gere...
More

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 5.

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 5.
 Van de voorzitter Beste Kasteelvrienden, De Kastelenstichting Holland en Zeeland is heel lang actief geweest met het organiseren van excursies, het uitgeven van boeken en het beheer van Teylingen en Brederode. Helaas besloot het bestuur enkele jaren geleden te stoppen en deze stichting op te heffen. Gelukkig nam Jurgen van der Kooij eind 2015 het initiatief om te komen tot een nieuwe stichti...
More

Verslag Excursie 22 oktober 2016

Verslag Excursie 22 oktober 2016
Nederhorst en Sypestein De eerste excursie die door onze stichting georganiseerd werd voerde ons naar het gebied van de Loosdrechtse plassen. De ontvangst was om 10.30 in Brasserie "Het Spiegelhuys" met koffie. Na een welkomstwoord van de voorzitter was de Excursie commissie aan zet. Na een korte inleiding werden de jassen aangetrokken en wandelden we naar het kas-teel Nederhorst. Na de bestijgin...
More

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 4.

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 4.
Excursie-22 oktober De eerste excursie die door onze stichting georganiseerd wordt voert ons naar het gebied van de Loosdrechtse plassen.  Als eerste krijgen wij een rondleiding in het ten westen van deze plassen gelegen Kasteel Nederhorst den Berg en nemen we een kijkje bij de 12e eeuwse Protestantse Willibrordkerk in deze plaats. Na de lunch gaan we naar het oosten van de Loosdrechtse plassen...
More

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 3.

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 3.
Geachte Kastelenvriend(in). Na de opheffing van de Kastelenstichting Holland en Zeeland, is het binnen een paar maanden gelukt om een nieuwe organisatie op te richten. De nieuwe stichting, Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen, is een feit! Vrijdag 24 juni jl. werden door de bestuursleden; Willem Donselaar (penningmeester), Jurgen van der Kooij (vicevoorzitter)...
More

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 2.

Nieuwsbrief – jg. 1 – 2016 – nr. 2.
Via deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de oprichting van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen. Nu de Kastelenstichting Holland en Zeeland in liquidatie is, werkt het oprichtings-bestuur er hard aan de oprichting voor de vakantie rond te krijgen. De officiële naam zal voluit Stichting Vrienden van de Hollandse en Zee...
More