Najaarsexcursie VKHZ naar Oostkapelle en Domburg

Onze Najaarsexcursie brengt ons dit jaar naarcZeeland alwaar we de plaatsen Oostkapelle en Domburg aan zullen doen. U wordt om 10.00 uur ontvangen in het hotel / restaurant Green White, van oudsher de buitenplaats Ipenoord aan de Noordweg 43, in Oostkapelle, met een kopje koffie en een Zeeuwse Bolus. We beginnen deze dag met een rondleiding door de eigenaar over het Landgoed Ipenoord, welk momenteel een herontwikkeling ondergaat. Na Ipenoord brengen we een bezoek aan de buitenplaats Duinbe...
Read More

Voorjaarsxcursie VKHZ – De buitenplaatsen van Kralingen

Vanaf de eerste editie van ons blad "Kastelen en Historische buitenplaatsen" schrijft onze auteur R.J. Ligthelm over de buitenplaatsen in Kralingen. Deze buitenplaatsen zullen op 15 juni a.s. centraal staan gedurende onze Voorjaarsexcursie. We beginnen deze dag met een lezing, verzorgt door de heer Carmiggelt, stadsarcheoloog van Rotterdam onder de titel: Geschiedenis uit de grond; archeologie van de middeleeuwse stad Rotterdam. Over de archeologiebeoefening in Rotterdam en de resultaten daar...
Read More

Vriendendag V.K.H.Z. – Thema: “’t Huys Egmont”

Deze dag draait om de machtige en invloedrijke heren en graven van Egmond en hun middeleeuwse stamslot, het Slot op den Hoef. Naast lezingen, een bezoek aan de Slotkapel en de fundamenten van het slot, vindt ook ons Vriendenoverleg plaats. Op ons ‘Vriendenoverleg’ vertellen wij U hoe het er met de stichting (financieel) voorstaat, ook kunt U uw vragen over de stichting en  suggesties kwijt. Aansluitend aan de laatste lezing is er een korte wandeling naar het torentje van kasteel Groot Poelg...
Read More

Najaarsexcursie VKHZ te Loosduinen

Op zaterdag 20 oktober voert de excursie ons naar Loosduinen wat heden ten dagen onderdeel van Den Haag uitmaakt. We beginnen onze dag met een kopje koffie in de “Kasserie” van de Buitenplaats Ockenburg. Gevolgd door een wandeling over de buitenplaats en door het huis. Gedurende deze wandeling wordt u op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van Ockenburg en over hoe de toekomst eruit gaat zien. Na de lunch gaan we een kijkje nemen bij de restanten van de “stenenkamer” Madestein. Het volgen...
Read More

Voorjaarsexcursie VKHZ naar Heiloo

Zaterdag 2 juni 2018 is het reisdoel van onze excursie Heiloo. Wij beginnen onze dag met een rondleiding op de buitenplaats Nijenburg, gevolgd door een wandeling in de tuin. Begin 17e eeuw werd het jachtverblijf en buitenplaats hofstede Nijenburg gesticht door de Alkmaarse burgemeester Gerard van Egmond van de Nijenburg. Het huidige huis werd rond 1710 gebouwd door een kleinzoon van Gerard, Gerard en zijn vrouw Machteld van Foreest. De architect was vermoedelijk Steven Vennecool. Tot 2007 bleef...
Read More

Vriendendag V.K.H.Z.

Een klein dorp als Koudekerk kent een geschiedenis met 4 kastelen. De familie van Poelgeest heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De heer Albert Dorrestein, voorzitter van het Historisch Genootschap Koudekerk, zal in twee lezingen de geschiedenis van de Koudekerkse kastelen uit de doeken doen. De betekenis van de kastelen en de familie van Poelgeest worden in deze lezingen uitgebreid besproken. Natuurlijk komt ook naar voren wat er nog over is van de historie en de personen die daarop een ...
Read More

Najaarsexcursie VKHZ naar “De Zak van Zuid Beveland”

Op zaterdag 21 oktober maken wij een excursie naar de “Zak van Zuid-Beveland”. We hebben voor u een fraai programma in elkaar weten te zetten. Naast lezingen brengen wij een bezoek aan de fundamenten van de Hellenburg, worden wij door de eigenaar ontvangen op Slot Baarland en is er een rondleiding door het Fort Ellewoutsdijk. Naast deze objecten nemen we een kijkje in Ellewoutsdijk, (kasteeleiland en voormalige buitenplaats) en bij de Vliedbergen van Coudorpe en Borssele, beter bekend als “de ...
Read More