‘Eene Ridderwooninge met opgetogen bruggen’

Recent onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen In deze bundel is weer een verscheidenheid aan artikelen en vakgebieden te vinden, precies zoals we dat nastreven. Zo wordt er wederom een podium gegeven aan jong talent: het onderzoek van een studente Bouwhistorie aan de HBO+-opleiding te Utrecht naar de ringmuur van kasteel Borgharen is omgewerkt naar een artikel. De bouwhistorie is als discipline overigens prominent vertegenwoordigt, want naast Borgharen worden ook het koetshuis van landgoed D...
Read More

Ter Coulster

kasteel en landgoed, domein van betekenis in Heiloo De geschiedenis van Ter Coulster is onlosmakelijk verbonden met Heiloo. De historie van het landgoed gaat ruim 600 jaar terug. Het boek gaat in op de de roerige geschiedenis van het kasteel, de vele boerderijen en de kleurrijke en invloedrijke veelal adellijke families die vanaf 1400 eigenaar waren. Daarnaast hadden deze geslachten connecties met belangrijke personen uit de geschiedenis zoals bijvoorbeeld: de graven van Holland, van O...
Read More

De Borski’s:

Amsterdammers in Bloemendaal : Borski en Van der Vliet, één hechte familie De Borski’s waren puissant rijk. Hun macht lag in geld, grond en ijzer. Ze waren nauw verwant met de ijzerhandelaren van Vliets. Twee van de rijkste, maar minst bekende families in de 19e eeuw. Ze kochten veel buitenplaatsen op en lieten ook veel nieuwe huizen neerzetten. In de Kennemerduinen kochten ze een strook land op met circa twaalf landgoederen. Van deze is Elswout de bekendste. Ruim anderhalve eeuw heersten zij ...
Read More

18 maart – Vriendendag V.K.H.Z. in Capelle a/d/ IJssel

Het thema van deze dag is: “De Kastelen van Capelle a/d IJssel en Buitenplaatsen van Kralingen" In Capelle aan den IJssel hebben ooit drie kastelen gestaan, weliswaar niet tegelijk maar achtereenvolgend. Hoe de geschiedenis van deze kastelen is geweest wordt in een lezing door de Historische vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) uit de doeken gedaan. Naast de lezing over de Kastelen van Capelle aan den IJssel hebben wij ook een lezing over de Buitenplaatsen van het naastgelegen Kralingen. ...
Read More

Aanmelden Excursie Leiden VKHZ – 14 oktober 2023

Thema: “Leiden” Op 14 oktober gaan wij op ontdekkingstocht door Leiden. Wij brengen op deze dag een bezoek aan de Leidsche Burcht en krijgen we een rondleiding in de Pieterskerk. Bijzonder voor deze dag is ons bezoek aan het Gravensteen, normaliter niet geopend voor bezoekers. De dag wordt gecompleteerd met een lezing over de kastelen van Leiden door de heer, Edwin Orsel; Bouwhistoricus van Erfdoed Leiden en omgeving. De wandeling door Leiden zal eveneens onder leiding van de heer van Orsel pla...
Read More

Boeren op de buitenplaats

De relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstellands Arcadië (1640-1840)   De algemeen heersende mening was dat de buitens voortkwamen uit een herenkamer op een boerderij.  Landschapshistoricus Gerrit van Oosterom heeft promotieonderzoek gedaan naar ruim 160 buitenplaatsen uit het Amstelland, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Uit het onderzoek blijkt dat het bestaande beeld te beperkt is. Van Oosterom heeft onderzocht wat er met de boerderij gebeurde na de bouw van een buiten. ...
Read More