Evenementen

 • za
  29
  jan
  2022
  ma
  18
  apr
  2022
  Museum Rijswijk, Herenstraat 67, Rijswijk

  Al in de 18de eeuw stond Rijswijk bekend om zijn vele buitenplaatsen –vooral de prachtig aangelegde tuinen oogsten bewondering- waar vermogende burgers uit Den Haag en Delft in de warme zomermaanden hun toevlucht zochten. Rijswijk had ongewoon veel buitenplaatsen, maar liefst 43! De meeste lagen aan weerszijden van de Van Vredenburchweg, aan de oevers van de Vliet en enkele aan de rand van het dorp. Opmerkelijk is dat ze bijna allemaal rond 1700 al bestonden.  

  De tentoonstelling Buiten Leven zoomt in op het leven op de buitenplaatsen. Hoe zag een buitenplaats eruit en wat waren de essentiële onderdelen. Wie woonden er en wie waren er werkzaam, kortom hoe zag het dagelijks reilen en zeilen er uit. En, niet onbelangrijk, hoe kon een buitenplaats renderen en in stand gehouden worden.

  Museum Rijswijk
  Herenstraat 67 te Rijswijk

  museumrijswijk.nl

 • zo
  05
  jun
  2022
  ma
  06
  jun
  2022
  11.00 - 17.00 uurKasteel Teylingen; Teylingerlaan 15a, Voorhout

  Deze editie van Dag van het Kasteel staat in het teken van rampen die kastelen en buitenplaatsen hebben doorstaan. 

  Om aan te sluiten bij dit thema willen we graag een multiperiod evenement neerzetten.

  Verschillende periodes worden door de re-enactors uitgebeeld.

  De verschillende groepen en kampementen laten u zien en beleven hoe het er aan toe ging van de vroege ijzertijd tot aan de 17e eeuw. <Meer info>

 • ma
  06
  jun
  2022
  Meerdere locaties in de regio!

  Komende editie van Dag van het Kasteel staat in het teken van rampen die kastelen en buitenplaatsen hebben doorstaan. Hiermee sluit Dag van het Kasteel aan bij de herdenking van het Rampjaar 1672, komend jaar 350 jaar geleden.

  Ook wordt er gekeken naar de actualiteit. Het rampjaar 2020 is net voorbij en ook in 2021 maakten we rampzalige tijden mee door corona en door de overstromingen die vooral Limburg troffen. Zijn er parallellen met het Rampjaar 1672? Het ene Rampjaar is het andere niet, of toch wel?

  Maar ook andere rampen komen aan bod. In de loop der eeuwen hebben kastelen en buitenplaatsen flink wat rampen doorstaan, waarover vele verhalen te vertellen zijn.

  Meer info: dagvanhetkasteel.nl

 • do
  22
  sep
  2022
  10.00 - 16.00 uurHervormde kerk Haamstede, Ring 1, Burgh-Haamstede.

  Vorig jaar verscheen het boek Slot Haamstede tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen. Hierin worden de geschiedenis, bouwhistorie en archeologie van Slot Haamstede op Schouwen-Duiveland beschreven. Voor dit boek is veel nieuw onderzoek gedaan en oud onderzoek opnieuw onder de loep genomen. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de bouwkundige ontwikkeling van het kasteel zelf, over de lange rij aanzienlijke bewoners en eigenaren, maar ook over de opgravingen die op het slotterrein zijn verricht tijdens de ingrijpende restauratie van het kasteel van 1963 tot 1973. Die opgravingen blijken bijzondere resultaten te hebben opgeleverd. Zo blijken tufstenen muren uit de Romeinse tijd en een christelijk grafveld uit de Vroege Middeleeuwen op het kasteelterrein te zijn aangetroffen.

  Om meer bekendheid te geven aan de uitkomsten van die onderzoeken wordt op 22 september 2022 in de Hervormde kerk van Haamstede een congres gehouden onder de titel:

  RONDOM SLOT HAAMSTEDE. 2000 jaar geschiedenis en archeologie op de Kop van Schouwen, Zeeland.

  Op dit congres, georganiseerd door de Vereniging Slot Haamstede en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), komen de (bouw-)historische en archeologische onderzoeken aan het slotterrein aan bod, maar ook ander onderzoek op – en buiten – Schouwen-Duiveland, om de boeiende nieuwe inzichten rond allerlei aspecten van het slotterrein in Haamstede in een breder verband te plaatsen.

  De sprekers zijn:

  Dr. Pieterjan Deckers (archeoloog, Vrije Universiteit Brussel) spreekt over vroege stadsvorming op Walcheren.

  Em. prof. dr. Hans Mol (historicus, Universiteit Leiden en Fryske Akademy) houdt een voordracht over het belang van de Schelde voor de vroege kerstening in Zeeland.

  Dr. Bert van der Valk (geoloog, Deltares) presenteert over onderzoek naar de middeleeuwse bewoning in het duingebied van Schouwen.

  Drs. Ben Olde Meierink (bouwhistoricus, Nederlandse Kastelenstichting NKS) wordt samen met Maarten Enderman (bouwhistoricus, gemeente Haarlem) geïnterviewd over de bouwhistorische ontwikkeling van Slot Haamstede en de rol die 3D-computermodellen daarin gespeeld hebben.

  Dr. Arie van Steensel (historicus Rijksuniversiteit Groningen) verhaalt over het treurige einde van het (derde) geslacht Van Haamstede vanaf het midden van de vijftiende eeuw.

  Drs. Ernst Dekkers (archeoloog, hoofdauteur van Slot Haamstede, tussen zand en zout) spreekt over het belang van het latere slotterrein in Haamstede vanaf de Romeinse tijd tot aan de bouw van de woontoren – het hart van het huidige kasteel – in de dertiende eeuw.

  Dr. Menno Dijkstra (archeoloog, Universiteit van Amsterdam) spreekt over de Vroege en Volle Middeleeuwen in Zuid-Holland en met name in Rijnsburg, een plaats die overeenkomsten lijkt te hebben met (ontwikkelingen in) Haamstede.

  Toegang: € 17,50, inclusief lunch, koffie en thee en borrel na afloop.

  Meer informatie en inschrijven kan via: www.rondomslothaamstede.nl

  Of kijk op: https://www.facebook.com/events/393240656175526

 • wo
  19
  okt
  2022
  20.00 uurClubhuis VHA, Orion 19A te Amstelveen

  In de zeventiende en achttiende eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen in het Amstelland.

  Pachtboeren

  De lezing gaat onder meer over waarom dat was en welke rol die boerderijen en de pachtboeren speelden die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite. In ‘Boeren op de buitenplaatsem’ wordt de onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard.

  Buitenplaatsen

  Gerrit van Oosterom, winnaar van de Ithakaprijs 2022, bestudeerde ruim honderdvijftig buitenplaatsen, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast economie besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. Net zoals aan de sociale verhoudingen met hun pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaatscultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen. www.historischamstelveen.nl

  Toegang € 2,50

 • vr
  18
  nov
  2022
  18:30Huygens’ Hofwijck te Voorburg

  In Hofwijck wordt op 18 november een lezing gehouden over ‘Het geheugen van geur’.
  Het belang van geur in hetleven van Constantijn Huygens komt aan de
  orde langs het vinden van recepten en het nabootsen van geuren in het laboratorium.
  Ook de koppeling van geur en emoties komt aanbod.

  De kosten zijn € 10 per persoon.

  Het programma:
  18.30-19.00 uur inloop met kopje koffie/thee
  19.00-20.00 uur Lezing “het geheugen van geur” en vragen uit het publiek
  20.00-21.00 uur Bezoek tentoonstelling en hersenmarkt.

  Meer informatie en inschrijven