Evenementen

Evenement details:

 • do
  22
  sep
  2022

  Congres: Rondom Slot Haamstede

  10.00 - 16.00 uurHervormde kerk Haamstede, Ring 1, Burgh-Haamstede.

  Vorig jaar verscheen het boek Slot Haamstede tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen. Hierin worden de geschiedenis, bouwhistorie en archeologie van Slot Haamstede op Schouwen-Duiveland beschreven. Voor dit boek is veel nieuw onderzoek gedaan en oud onderzoek opnieuw onder de loep genomen. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de bouwkundige ontwikkeling van het kasteel zelf, over de lange rij aanzienlijke bewoners en eigenaren, maar ook over de opgravingen die op het slotterrein zijn verricht tijdens de ingrijpende restauratie van het kasteel van 1963 tot 1973. Die opgravingen blijken bijzondere resultaten te hebben opgeleverd. Zo blijken tufstenen muren uit de Romeinse tijd en een christelijk grafveld uit de Vroege Middeleeuwen op het kasteelterrein te zijn aangetroffen.

  Om meer bekendheid te geven aan de uitkomsten van die onderzoeken wordt op 22 september 2022 in de Hervormde kerk van Haamstede een congres gehouden onder de titel:

  RONDOM SLOT HAAMSTEDE. 2000 jaar geschiedenis en archeologie op de Kop van Schouwen, Zeeland.

  Op dit congres, georganiseerd door de Vereniging Slot Haamstede en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), komen de (bouw-)historische en archeologische onderzoeken aan het slotterrein aan bod, maar ook ander onderzoek op – en buiten – Schouwen-Duiveland, om de boeiende nieuwe inzichten rond allerlei aspecten van het slotterrein in Haamstede in een breder verband te plaatsen.

  De sprekers zijn:

  Dr. Pieterjan Deckers (archeoloog, Vrije Universiteit Brussel) spreekt over vroege stadsvorming op Walcheren.

  Em. prof. dr. Hans Mol (historicus, Universiteit Leiden en Fryske Akademy) houdt een voordracht over het belang van de Schelde voor de vroege kerstening in Zeeland.

  Dr. Bert van der Valk (geoloog, Deltares) presenteert over onderzoek naar de middeleeuwse bewoning in het duingebied van Schouwen.

  Drs. Ben Olde Meierink (bouwhistoricus, Nederlandse Kastelenstichting NKS) wordt samen met Maarten Enderman (bouwhistoricus, gemeente Haarlem) geïnterviewd over de bouwhistorische ontwikkeling van Slot Haamstede en de rol die 3D-computermodellen daarin gespeeld hebben.

  Dr. Arie van Steensel (historicus Rijksuniversiteit Groningen) verhaalt over het treurige einde van het (derde) geslacht Van Haamstede vanaf het midden van de vijftiende eeuw.

  Drs. Ernst Dekkers (archeoloog, hoofdauteur van Slot Haamstede, tussen zand en zout) spreekt over het belang van het latere slotterrein in Haamstede vanaf de Romeinse tijd tot aan de bouw van de woontoren – het hart van het huidige kasteel – in de dertiende eeuw.

  Dr. Menno Dijkstra (archeoloog, Universiteit van Amsterdam) spreekt over de Vroege en Volle Middeleeuwen in Zuid-Holland en met name in Rijnsburg, een plaats die overeenkomsten lijkt te hebben met (ontwikkelingen in) Haamstede.

  Toegang: € 17,50, inclusief lunch, koffie en thee en borrel na afloop.

  Meer informatie en inschrijven kan via: www.rondomslothaamstede.nl

  Of kijk op: https://www.facebook.com/events/393240656175526